GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Bắc Sơn- thuận Bắc- Ninh Thuận

Email : thlangme.thuanbac@ninhthuan.edu.vn

Điện thoại :02593625108

                                             QUÊ HƯƠNG BẮC SƠN- HUYỆN THUẬN BẮC

        Bắc sơn là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Thuận Bắc- Tỉnh Ninh Thuận, cách trung tâm huyện khoảng 5 km. Toàn xã có 3 thôn( Láng Me- Bỉnh Nghĩa - Xóm Bằng) vùng đất hình thành từ năm 1693, vùng này được chúa nNguye6n4 thành lập đại danh hành chính. Cùng với sự biến động của lịch sử, địa danh và các địa giới nhiều lần thay đổi.

      Vùng đất ít mưa thừa nắng thích hợp với vùng nông nghiệp , chăn nuôi gia súc gia cầm có sừng. Địa bàn có ba anh em dân tộc cùng chung sống( kinh, Chăm, Raclay) , nét sinh hoạt văn hóa mang đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thành bức tranh sinh động đối với vùng quê.

      Kể từ tháng 10 năm 2005 huyện Thuận Bắc được chia tách từ huyện Ninh Hải trung tâm hành chính huyện được xây dựng tại xã Lợi Hải....................